MoreThan HotelNačítava...

More Than Gym & Sunbed-Sadzby a poplatky

More Than Hotel
 
Rezervovať
Odbavenie
Odhlásiť sa ...
1
nočné nocí

Sadzby a poplatky

Jednorazový GYM PASS je časovo neobmedzený vstup na jedno použitie do More Than Gym. Jeho cena je jednotná počas celej otváracej doby 7,00 € vrátane DPH. Na úhradu jednorazového GYM PASS umožňujeme zákazníkom použiť MultiSport kartu.

Mesačný GYM PASS je mesačný vstup do More Than Gym. Vydáva sa výlučne na celý kalendárny mesiac. V prípade, ak má zákazník záujem o jeho kúpu v priebehu mesiaca, je ho možné zakúpiť, avšak podľa špeciálnych podmienok. Jeho cena je 50,00 € vrátane DPH a na jeho využitie sa nevzťahuje žiadne časové obmedzenie pobytu vo fitness centre.

Pre všetkých zákazníkov platí kapacitné obmedzenie. V prípade naplnenia kapacity fitness centra nie je možné vpustiť do zóny ďalšieho zákazníka, dokiaľ sa kapacita opäť neuvoľní.

Minútový SUNBED PASS umožňuje opaľovanie v soláriu po dobu predplatených minút. Cena jednej minúty je 0,70 € vrátane DPH.

Bežná prevádzková doba je počas celého roka vrátane všetkých sviatkov jednotne stanovená, a to:

pondelok – nedeľa: 06:00 – 22:00 hod.

Výnimku tvoria nasledujúce dni, kedy je prevádzková doba dlhodobo fixne upravená:

24.12. – 06:00 hod. – 10:00 hod.,

25.12. – 16:00 hod. – 20:00 hod.,

31.12. – 06:00 hod. – 14:00 hod.,

1. 1. – 14:00 hod. – 22.00 hod.

Špeciálne ponuky