MoreThan HotelNačítava...

More Than Hotel-Ekológia

More Than Hotel
 
Rezervovať
Odbavenie
Odhlásiť sa ...
1
nočné nocí

Ekológia

Koncept „More Than“ sa hlási k aktivitám smerujúcim k zodpovednému správaniu sa voči životnému prostrediu. Okrem štandardných nielen ekologických, ale aj ekonomických procesov v oblasti nákupu aj prevádzky bielej a čiernej techniky podniká aj niektoré iné kroky.

 

Separovanie odpadu

Všetok odpad vyprodukovaný našimi prevádzkami je ešte následne bez ohľadu na typ zbernej nádoby, z ktorej pochádza, prekontrolovaný a roztriedený. Týmto sme preniesli zodpovednosť za kvalitu a správnosť separovania z našich zákazníkov na nás. Veríme, že správny spôsob separovania vie prispieť k vyššiemu podielu recyklácie zdrojov, a teda aj k ochrane životného prostredia.

 

Program „We care“

Tento program je určený pre našich hostí a jeho cieľom je eliminácia plytvania zdrojmi. Každý hosť, ktorý sa preň rozhodne, odovzdá na recepcii špeciálny štítok, ktorý prislúcha k danej izbe. To je pre nás signálom, že si hosť želá tento program využiť. Hotel počas pobytu takéhoto hosťa nebude realizovať denné upratovacie služby tejto izby a uteráky, osušky a pod., ktoré sa štandardne vymieňajú denne, doplní výlučne len v potrebnom počte a na požiadanie. Odmenou pre hosťa je možnosť využiť ponuku kávy priamo v Lobby bezplatne.

 

Príprava projektu nabíjacej stanice pre elektromobily

Dobrá infraštruktúra je jednou zo základných podmienok zvýšenia počtu využívania elektromobilov. Naša spoločnosť sa rozhodla postupne realizovať kroky k tomu, aby sme aj my našim dielom túto infraštruktúru doplnili. Preto v súčasnosti pripravujeme projekt nabíjacej stanice pre našich hostí.

Špeciálne ponuky